Η «Δροσοσταλίδα» είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που εργάζεται στον τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό και βιώνουν κοινωνικό στίγμα. 

Μέσα από τις δράσεις της επιδιώκει να αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της αγοράς εργασίας και των ευάλωτων ομάδων, αλλά και να ενεργοποιεί την κοινωνική ευαισθητοποίηση και προσφορά μέσα σε μια αλληλέγγυα κοινωνία.

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και έχει εμπορική ιδιότητα  και κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ανήκει στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης και έχει εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ως Κοινωνική Επιχείρηση Ένταξης, η «Δροσοσταλίδα» έχει αναλάβει την υποχρέωση να απασχολήσει άτομα από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και μάλιστα τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων της προέρχεται από αυτές τις ομάδες.