Εξειδικευμένες δραστηριότητες:

- Εκπόνηση μελετών και ερευνών 

- Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών- εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης με τη χρήση συμβατικών μεθόδων ή/και με τη χρήση νέων τεχνολογιών

- Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων παροχής γνώσεων ή/και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά και ενήλικες στους τομείς του πολιτισμού, της υγείας, της οικολογίας, του αθλητισμού και της τεχνολογίας 

- Σχεδιασμός και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή. 

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας 

- Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιχειρηματικών σχεδίων και άλλων εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων δράσης

- Ανάπτυξη και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, κοινοπραξίες εταίρων 

- Δικτύωση με εθνικούς και τοπικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και άλλες ΚΟΙΝΣΕΠ και ΜΚΟ με κοινή στόχευση 

- Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού (οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, διαφημιστικές καμπάνιες κλπ)

- Καλλιτεχνικά εργαστήρια για ανηλίκους και ενήλικες. Δημιουργία θεατρικών παιχνιδιών προσομοίωσης και άλλων προϊόντων πολιτισμού, υγείας και οικολογίας.