Ευρωπαϊκά έργα:   

Τα σχέδια αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


                  

e‐Training Centre for Social Entrepreneurs 2017‐1‐EL01‐KA204‐036221 

Η «Δροσοσταλίδα» ως Συντονιστής εταίρος συμμετείχε στην Στρατηγική συμμαχία στην εκπαίδευση ενηλίκων με χώρες εφαρμογής την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και το Ην. Βασίλειο. Στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας στους μακροχρόνια άνεργους μέσω της παροχής ενός αποτελεσματικού και πρακτικού εργαλείου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Το εκπαιδευτικό πακέτο που δημιουργήθηκε από τους εταίρους του έργου ενσωματώθηκε σε μια εικονική εκπαιδευτική πλατφόρμα (virtual learning environment platform). 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.etc4se.eu


 

Digital Competences for Consumers - 2018-1-ES01-KA204-050217  

Σύμπραξη Ισπανίας (επικεφαλής εταίρος), Ελλάδας, Τουρκίας, Ιταλίας και Βέλγιο. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της ψηφιακής εποχής στον τομέα των ψηφιακών "online" αγορών. Το έργο θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την αναβάθμιση:

- Ψηφιακές δεξιότητες - ψηφιακή κατανάλωση

- Δημιουργία ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων

- Πρόσβαση όλων των πολιτών στις νέες τεχνολογίες

- Δημιουργία ενός κοινού πλαισίου ανάπτυξης και αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των καταναλωτών σε επίπεδο ΕΕ

www.digconsum.eu/

 


 

 

Circular Economy Adult Training ToolBox-Knowledge ReUse- 2017-1-ES01-KA204-038172 

Σύμπραξη Ισπανίας (επικεφαλής εταίρος), Ελλάδας, Μάλτας και Πορτογαλίας. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του επιπέδου της πράσινης επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη, μέσα από την παροχή γνώσεων σχετικών με την έννοια Servitisation Business Model στους φορείς κατάρτισης ενηλίκων. Καινοτομία του έργου αποτελεί η συμμετοχή ατόμων τρίτης+ ηλικίας και η συνεργασία τους με ΜΜΕ στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών πράσινης οικονομίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/projectclear 

 


Circular €conomy digital training toolbox to foster innovative Green entrepreneurs - 2016-1-RO01-KA202-024493

Σύμπραξη Ρουμανίας (επικεφαλής εταίρος), Ελλάδας, Μάλτας, Ισπανίας, Βουλγαρίας και Ην. Βασιλείου. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της Πράσινης επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την παροχή στους ενδιαφερόμενους φορείς δια βίου μάθησης, γνώσεων,  σχετικών με την κυκλική οικονομία, με την αξιοποίηση ενός ανοικτού εργαλείου ψηφιακής εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη καινοτόμος εργαλειοθήκη αποτελείται από διάφορα εργαλεία κατάρτισης και μελέτες περιπτώσεων που οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ανάλογα με τις ανάγκες και στόχους τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.engage-ce.eu/  

 

 


 

Virtual & Augmented Reality trainers toolbox to enable adults  catch up with life skills- 2017-1-MT01-KA204-026949 

Σύμπραξη Μάλτας (επικεφαλής εταίρος) Ελλάδας, Ρουμανίας και Τσεχίας. Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει μια νέα εργαλειοθήκη με την οποία οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να προσεγγίσουν και να προσελκύσουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, ώστε να τους παράσχουν βοήθεια στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών που συνδέονται με τις δεξιότητες ζωής και συγκεκριμένα με  αυτές του ψηφιακού αλφαβητισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/KA2VITA 

 

 


 

 

  

Developing Digital Intelligence of adult learners for an active Citizenship - 2017-1-ES01-KA204-038504 

Σύμπραξη Ισπανίας (επικεφαλής εταίρος), Ελλάδας, Πολωνίας και Ρουμανίας. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και να καλλιεργήσουν την ψηφιακή τους «ιθαγένεια», δηλαδή την ενεργό συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των σύγχρονων κοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/dqskills 

 

 


QUALITATIVE SERVICES AT LOCAL LEVEL FOR EMIGRANTS AND REFUGEES - 2017-1-EL01-KA204-036335

Σύμπραξη Ελλάδας, Ισπανίας, Γερμανίας και Τσεχίας (παράρτημα ΔΟΜ) με επικεφαλής εταίρο τον δήμο Αιγάλεω. Το έργο αφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 200 εργαζόμενων σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες των ΟΤΑ  προκειμένου να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και να καλλιεργήσουν δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των μεταναστών/ προσφύγων στη βάση της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.q-ser.org 

 


 

EUROPEAN HUB MODEL FOR SOCIALLY RESPONSIBLE YOUNG ENTREPRENEURS

Creating a EU HUB model we want to contribute to fighting youth unemployment through encouraging youths towards Social Youth Entrepreneurship (SYE).

DURATION: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2017

PARTNERS: PiNA (Slovenia), Bridging to the Future Ltd. (UK), Drosostalida (Greece), National Management School (Bulgaria)

THE PROJECT IS SUPPORTED BY: Erasmus+, KA2 Strategic partnership in the field of Youth

REFERENCE NUMBER: 2015-2-SI02-KA205-013022

KEYWORDS: SOCIAL YOUTH ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYABILITY, NEET, HUB MODEL, CAPACITY BUILDING

 

CONTACT: Sofia Tsiortou. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PROJECT DESCRIPTION:

YOUTH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: A NEW OPPORTUNITY IN TIMES OF CRISIS

In these times of economic crisis – which are deeply affecting the younger generation – our project aims at targeting youth unemployment through a more innovative approach. Social Youth Entrepreneurship is a growing field in which the youth might find interesting work opportunities: the HUB model will help create »start-up aggregators« to support the creation of new social enterprises.

More about the project: click

 

PROJECT ACTIVITIES:

DESIGNING A EU HUB MODEL FOR YOUNG SOCIAL ENTREPRENEURS

Transnational project meetings: Planning, networking, exchanging experiences for setting up the European HUB model for socially responsible young entrepreneurs. The HUB model will consist of:

– Start-up guidelines;

– European network/community of Young Ambassadors of Social Entrepreneurship;

– HUB promo pack – for the general public.

Short term joint staff training event: for education and training of staff and youth workers active in the field (may be combined with a study visit);

Multiplier event: presentation, visibility and dissemination of the European HUB model for socially responsible young entrepreneurs in form of regional/national seminar or conference;

Local activities:

– Setting up of a pilot HUB (independently or in cooperation with local/regional entities) by using the developed model and organising 8 local activities (workshops, counseling and coaching);

– Organisation of 2 webinars per partner organisation on different topic of their choice, targeting NEETs.

 

TANGIBLE RESULTS:

Development of a HUB model and of related learning materials

Webinars